Zpět na mapu> | vyhledat> | domů>

 

Podle dnes známé linie hradeb o délce 2,6 km lze rozsah báze na Hradisku odhadovat na plochu větší než 32 hektarů. Hradby tvořil mohutný 3-4 m vysoký val, navršený z hlíny vytěžené při kopání příkopů, a obložený z obou stran zdí z nepálených cihel (vepřovic). Na vnější straně valu se nacházely až 3 m hluboké hrotité příkopy. Jejich počet se na jednotlivých úsecích fortifikace lišil: v celém jižním oblouku opevnění byly zjištěny dva paralelně vedené příkopy, v úseku o něco kratším se dokonce před valovým náspem nacházely v pravidelných rozestupech 3 příkopy.

 

Terénní odkryvy dvojité linie hrotitých příkopů opevnění římské vojenské báze na vrchu Hradisko u Mušova

 

 

Součástí opevnění byly také jednoduché dřevěné pozorovací věže čtvercového půdorysu, zapuštěné do valového náspu. Doposud se podařilo odkrýt dvě brány do areálu. Skrze tu, která se nacházela na severovýchodní straně nad dnes již zaniklým říčním ramenem, se zřejmě vcházelo od předpokládaného přístavu či mola. Tudy mohly proudit do tábora po prámech dopravované zásoby potravin, píce a stavebního materiálu, které Římané přiváželi s sebou z říšského území.