Zpět na mapu> | vyhledat> | domů>

 

Vnitřní zástavba Hradiska byla doposud odkryta jen v omezeném rozsahu. Ovšem již výzkumy v letech 1926-1928 odkryly v severozápadní části návrší mimořádné a dodnes na celém území České republiky ojedinělé pozůstatky antické architektury. Tehdy objevený okrsek, tvořený obytným domem se čtyřmi místnostmi a budovou lázní, lze snad chápat jako na válečné poměry dosti luxusní ubytovací jednotku, jakýsi „hotel“ pro nejvyšší představitele římského vojska a správy. Drobné rozměry lázní odpovídají spíše soukromému charakteru využívání. Nechyběly v nich nezbytné místnosti s bazénem se studenou i horkou koupelí. Objev lázní, využívaných větším počtem řadových vojáků, lze snad očekávat od budoucích výzkumů Hradiska.

 

 

Obě budovy byly vybaveny systémem podpodlažního vytápění (tzv. hypocaustum). Konstrukce podlah byla tvořena pravidelně rozmístěnými cihlovými pilířky o výšce 30 cm. Ty nesly větší krycí cihly, na nichž byla položena 10 cm silná litá maltová podlaha. Do takto vytvořeného dutého prostoru pod podlahou proudil horký vzduch vyhřívacím kanálem z topenišť, umístěných mimo budovy. Cirkulaci a rozvod tepla po stěnách a odvod kouře zajišťovalo obložení zdí dutými cihlami. Původně zřejmě dřevo-hlinité obvodové zdi se bohužel již nezachovaly. Podle svědectví nálezů byly některé stěny místností zdobeny hladkou štukovou omítkou, na jejímž světlém podkladě se střídala výzdoba provedená červenou, modrou a žlutou barvou. Jako střešní krytiny sloužily ploché pálené tašky a prejzy.

 

 

Hmotová rekonstrukce podoby podpodlažního vytábění v budově lázní (Regionální muzeum v Mikulově)

 

          přehrát        
   

Digitální rekonstrukce budovy lázní z Hradiska u Mušova (klikněte na PŘEHRÁT)